Home > Hello Lists > อมรพิมล วีรวรรณ

อมรพิมล วีรวรรณ

Investor
570

คุณแหมว-อมรพิมล วีรวรรณ ทายาทคนกลางของ ดร.อำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และคุณหญิงสมรศรี วีรวรรณ จบปริญญาตรี Graphic Design, Rhode Island School of Design (RISD) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดูแลการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และการเงินในบริษัทของครอบครัว นอกจากเรื่องของการทำงานแล้ว เธอยังเป็นหนึ่งในผู้ที่มีฝีมือถ่ายภาพ โดยเดินทางไปท่องเที่ยวถ่ายภาพ หรือ Travel Photography ในประเทศต่างๆ ซึ่งจะหาสถานที่ที่ยังไม่เคยไปจัดเป็นทริปยาว 1-2 ทริปต่อปี เพราะคิดว่าควรให้ตัวเองได้ออกจาก Comfort Zone บ้าง ในขณะที่ร่างกายยังไหว จึงไม่ลืมที่จะดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้านครอบครัวมีลูกชายหญิง 2 คน คือ คุณธนัตถ์ และคุณณัชชา ธนากิจอำนวย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.