Home > Hello Lists > อมรพิมล วีรวรรณ

อมรพิมล วีรวรรณ

559.อมรพิมล-วีรวรรณ2_570x570_acf_cropped

คุณแหมวอมรพิมล วีรวรรณ ทายาทคนกลางในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของคุณพ่อ ดร.อำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และคุณแม่คุณหญิงสมรศรี วีรวรรณ เธอมีพี่น้องคือคุณเจี๊ยบรศนาภรณ์ และคุณบอยถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้กำกับชื่อดัง ผู้บริหารช่อง One 31 คุณแหมวจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Graphic Design จาก Rhode Island School of Design (RISD) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดูแลการลงทุนในบริษัทของครอบครัว นอกจากบทบาทของการเป็นนักธุรกิจแล้ว เธอยังเป็นนักสะสมงานศิลปะและหลงรักในการถ่ายภาพเชิงท่องเที่ยว ด้านชีวิตส่วนตัวคุณแหมวมีบุตรธิดา 2 คน คือ คุณนัทธนัตถ์ และคุณชาช่าณัชชา ธนากิจอำนวย