Home > Hello Lists > เบญจ เบญจรงคกุล

เบญจ เบญจรงคกุล

a347

บุตรคนโตของ คุณสมชาย เบญจรงคกุล จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Seattle University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน คุณเบน-เบญจ เบญจรงคกุล ทำงานภายใต้กลุ่มเบญจจินดา บริษัท United Information Highway (UIH) รับหน้าที่ดูแลด้านกลยุทธ์และดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นของทั้งกลุ่มลูกค้า และภายในกลุ่มบริษัท ด้วยสถานการณ์โควิด-19 เป็นเหมือน Wake up call ให้หลายๆ ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันมากขึ้น ซึ่งเดิมทีวางแผนไว้ 5 ปี แต่ต้องนำระบบมาปรับใช้กับองค์กรภายในปีนี้ รวมทั้งหา ‘ดิจิทัล โปรดักซ์’ มาบริการลูกค้า โดยช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้ช่วยเหลือ ‘โครงการช่วยด้วย’ ในการรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยโควิด-19 ตกค้าง เพื่อทำการ Home Isolation พร้อมสนับสนุนด้านอาหารและยา

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.