ภูริต ภิรมย์ภักดี
ภูริต ภิรมย์ภักดี
H!List

ภูริต ภิรมย์ภักดี

คุณเต้- ภูริต ภิรมย์ภักดี ทายาทรุ่น 4 แห่งตระกูลภิรมย์ภักดี ผู้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด องค์กรที่มีประวัติมายาวนานถึง 86 ปี นอกจากนี้ยังเป็นซีอีโอให้กับ Singha Ventures ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในธุรกิจ Start Up ทั่วโลก

นอกจากบทบาทนักธุรกิจ คุณเต้ยังเป็นนักร้อง นักแต่งเพลง นักแข่งรถ และเจ้าของธุรกิจต่างๆ อย่าง  RSM Academy,  Knock Out BKK ด้านครอบครัว

คุณเต้สมรสกับคุณตอง-นิสามณี ภิรมย์ภักดี มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือน้องนิษา และน้องณกฤศ ภิรมย์ภักดี คุณเต้จบปริญญาตรีด้าน Business Management จาก Bentley College สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท MBA และ Marketing and  Entrepreneurship สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย