Home > Hello Lists > บุญชัย โชควัฒนา

บุญชัย โชควัฒนา

a334

ทายาทคนที่ 7 ของ ดร.เทียมและคุณสายพิณ โชควัฒนา คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เรียนด้าน Business Administration ที่ University of Wisconsin Superior สหรัฐอเมริกา จบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณบุญชัยสมรสกับคุณลัดดา โชควัฒนา มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ คุณชัยลดา ตันติเวชกุล และคุณชัยลดล โชควัฒนา ช่วงวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ ทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ แต่การช่วยเหลือสังคมก็จำเป็นเช่นกัน จึงมุ่งมั่นที่จะทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ สร้างจิตสำนึกให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.