Home > Hello Lists > บุญเกียรติ โชควัฒนา

บุญเกียรติ โชควัฒนา

2_570x570_acf_cropped

บุตรคนสุดท้องในจำนวนลูกชายลูกสาว 8 คนของ ดร.เทียม และคุณสายพิณ โชควัฒนา ปัจจุบันคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในเครือสหพัฒน์กว่า 20 บริษัท เช่น บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกลจาก Worcester Polytechnic Institute สหรัฐอเมริกา สมรสกับคุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์ มีบุตรสาว 1 คน คือ คุณเก๋กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

คุณบุญเกียรติเริ่มต้นการทำงานในเครือสหพัฒนฯ ตั้งแต่ พ.. 2515 หลังกลับจากการศึกษาในต่างประเทศ จวบจนวันนี้นับเป็นเวลา 48 ปีแล้ว เขาเล่าเท้าความว่าตนเองเริ่มต้นด้วยความโชคดี ได้เป็นผู้ช่วยของพี่ชายคนที่ 3 นั่นก็คือคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากพี่ชายจนมีโอกาสได้ดูแลบริษัทในเครือหลายบริษัท รวมถึงบริษัทที่ตนได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งอีกหลายแห่ง จนปัจจุบันคุณบุญเกียรติมีบริษัทในความดูแลกว่า 20 บริษัท และส่วนใหญ่มีผู้บริหารระดับสูงที่ดี มีความสามารถ ซึ่งเขาได้ให้แนวคิดในการบริหาร พร้อมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากนี้ คุณบุญเกียรติยังเผยว่า แนวคิดในการทำงานของเขามีหลายปรัชญาหลายหลักคิดที่ได้รับมาจากคุณพ่อ เช่น หลักการทำงาน 5 ข้อ ได้แก่ 1.ขยัน อดทน 2.คบคนดี 3.ไม่สร้างศัตรู 4.ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 5.รักษาเครดิต รวมทั้งปรัชญาอื่นๆ ของท่าน เช่น เราทำคุณให้ใครต้องลืม ใครทำคุณให้เราต้องจำ, การทำงานให้สำเร็จได้ต้องรู้จักเร็ว ช้า หนักเบา, การทำงานต้องมองฟ้า แต่ความเป็นอยู่ให้มองดิน, จงยินดีที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ และต้นไม้ใหญ่ต้องเป็นร่มเงาให้กับคนและสัตว์ ฯลฯ

ส่วนปรัชญาการทำงานของคุณบุญเกียรติเองก็คือ ‘ทุกปัญหามีทางแก้ ทุกคำถามมีคำตอบ’ รวมถึงวลีเด็ดจากภาพยนตร์ Spider-Man 1 ที่ว่า “With great power, comes great responsibility” และสิ่งที่ถือเป็นความภาคภูมิใจตลอดเส้นทางการทำงานของเขาก็คือ การมีส่วนทำให้บริษัทที่ตนรับผิดชอบนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากว่า 40 ปี ทั้งยังส่งเสริมให้บริษัทเหล่านี้ได้ทำบุญ ทำกุศล ทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยในหลายๆ ด้าน คุณบุญเกียรติกล่าวทิ้งท้ายว่า แพสชั่นในปีนี้ของเขามีอยู่เพียงข้อเดียวก็คือ “การทำให้บริษัทในเครือสหพัฒนฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 กลับมาสู่ภาวะปกติภายในปี พ.. 2564”