บุญชัย โชควัฒนา
บุญชัย โชควัฒนา
H!List

บุญชัย โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด

ตำนานความยิ่งใหญ่ของตระกูลโชควัฒนาเริ่มต้นจาก ดร.เทียม ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกอย่าง 'คุณบุญชัย โชควัฒนา' ลูกชายคนที่ 7 ของ ดร.เทียม-คุณสายพิณ โชควัฒนา จนวันนี้กว่า 77 ปีที่สหพัฒน์ ยักษ์ใหญ่ในวงการสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่คู่เมืองไทย

คุณบุญชัยจบจาก University of Wisconsin และปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับ คุณลัดดา โชควัฒนา มีบุตร 2 คน คือ ชัยลดา ตันติเวชกุล และ ชัยลดล โชควัฒนา

เขานำคำสอนและหลักบริหารของพ่อมาใช้อยู่เสมอ ตั้งเป้าหมายอย่างก้าวกระโดดเพื่อ motivate พนักงาน ภายใต้การเป็นผู้นำที่ขยัน เสียสละ อดทน ไม่หยุดคิดและไม่หยุดเรียนรู้ กล้าเปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม