ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์
ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์
H!List

ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์

ธุรกิจส่วนตัว

แม้จะไม่ได้เป็นนักการทูตตามที่ตั้งใจไว้ในครั้งแรก แต่คุณพลับ ลูกสาวคนเก่งของคุณสืบกุล และท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ ก็เคยดำรงตำแหน่ง Communication Manager ของบริษัท ทรานส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ดูแลแบรนด์ดังระดับโลกหลายแบรนด์

คุณพลับจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนและญี่ปุ่น จาก George Washington University สหรัฐอเมริกา  ปัจจุบันเธอออกมาทำธุรกิจครอบครัวสืบต่อจากคุณพ่อ และมีความสุขกับการเดินทางท่องโลกหาประสบการณ์ใหม่ๆ