Home > Hello Lists > ชาติชาย ปุยเปีย

ชาติชาย ปุยเปีย

Artist
103.ชาติชาย ปุยเปีย-2

ศิลปินและจิตรกรชื่อดัง ‘คุณตึ๋ง-ชาติชาย ปุยเปีย’ สำเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีชื่อเสียงจากงานพอร์เทรตตัวเองในอิริยาบถต่างๆ และความฮือฮากับการเขียนหนังสือที่ตั้งชื่อว่า Chatchai is dead. If not, he should be. นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2549 ทุกวันนี้ คุณตึ๋งมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สร้างงานศิลปะบ้าง เขียนหนังสือบ้าง ออกแบบบ้านบ้าง และพบว่านิยามความสำเร็จของตัวเองคือ ‘การมีอิสรภาพที่นึกอยากจะทำ(หรือไม่ทำ)อะไรก็ได้’ ล่าสุดคุณตึ๋งก่อตั้งสำนักพิมพ์เพื่อผลิตหนังสือ รวมถึงเตรียมเปิดร้านหนังสือเล็กๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ ชีวิตส่วนตัว มีบุตร 1 คน คือ คุณโชน ปุยเปีย ร่วมกับ ‘คุณอาย-พินรี สัณฑ์พิทักษ์’

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.