Home > Hello Lists > ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

105.ชัชวาลย์-เจียรวนนท์2_570x570_acf_cropped

บุตรของคุณสุเมธ เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ จบการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Business Administration จาก University of Southern California สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของ Fortune Magazine สื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้านข่าวสารธุรกิจ สมรสกับคุณเล็กขวัญใจ เจียรวนนท์ มีบุตรธิดา 2 คน คือคุณริชชี่ชวัล เจียรวนนท์ อดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง

ทีมชาติไทย เจ้าของสตาร์ทอัพด้านการศึกษาที่ชื่อ Snap Ask ส่วนลูกสาว คุณนีน่าชยุดา เจียรวนนท์ จบปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก Tufts University สหรัฐอเมริกา และ MBA จาก Imperial College ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันทำงานด้านการเงินการธนาคาร

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.