Home > Hello Lists > ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

105.ชัชวาลย์-เจียรวนนท์2_570x570_acf_cropped

บุตรของคุณสุเมธ เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ จบการศึกษาปริญญาตรีด้าน Business Administration จาก University of Southern California สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของ Fortune Magazine สื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้านข่าวสารธุรกิจ สมรสกับคุณเล็กขวัญใจ เจียรวนนท์ มีบุตรธิดา 2 คน คือคุณริชชี่ชวัล เจียรวนนท์ อดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง

ทีมชาติไทย เจ้าของสตาร์ทอัพด้านการศึกษาที่ชื่อ Snap Ask ส่วนลูกสาว คุณนีน่าชยุดา เจียรวนนท์ จบปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก Tufts University สหรัฐอเมริกา และ MBA จาก Imperial College ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันทำงานด้านการเงินการธนาคาร