Home > Hello Lists > จีรานุช ภิรมย์ภักดี

จีรานุช ภิรมย์ภักดี

Advisor to CEO & President, Boon Rawd Brewery
74.จีรานุช ภิรมย์ภักดี-2

บุตรีคนกลางของเจ้าสัวจำนงค์ และคุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี ‘คุณน้อง-จีรานุช ภิรมย์ภักดี เป็นคุณแม่ของ 2 หนุ่มเนื้อหอม คุณพาย-สุนิษฐ์ และคุณทราย-สิรณัฐ สก็อต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์จาก Tufts University นอกจากงานที่บริษัท คุณน้องยังได้ดีเอ็นเอความชื่นชอบศิลปะ การถ่ายภาพ และเรือนเวลาจากคุณพ่อและคุณแม่มาเต็มๆ ตั้งแต่ช่วงโควิดคุณน้องย้ายไปอยู่ที่หัวหิน อยู่กับธรรมชาติและเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น eFoil, Onewheel ทำงานฝีมือจากเศษหอยที่เก็บจากหาด อนุรักษ์ธรรมชาติและความสะอาด นอกจากนี้ยังช่วยงานของมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี อย่างเต็มตัว หลังจากสูญเสียคุณนิดหน่อย-จุตินันท์ คุณน้องตั้งใจจะพยายามช่วยสานต่องานที่พี่ชายทำไว้

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.