โชค บูลกุล
โชค บูลกุล
H!List

โชค บูลกุล

CEO of Chokchai Group

คุณ โชค บูลกุล ทายาทคนโตของ คุณโชคชัย บูลกุล ผู้ก่อตั้งธุรกิจ 'ฟาร์มโชคชัย' คุณโชคจบการศึกษาด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมจาก The University of Vermont  สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงกลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัว โดยเป็นผู้ปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนธุรกิจฟาร์มเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเวลาต่อมา 

คุณโชคสมรสกับ 'คุณสู่ขวัญ บูลกุล' อดีตผู้ประกาศข่าวเนชั่น  มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือน้องปราบ บูลกุล นอกจากงานในฟาร์มแล้ว คุณโชครักการเล่นดนตรี เคยมีอัลบั้มที่ประพันธ์ดนตรีเองทั้งหมด และนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส