Home > Hello Lists > คริส จาติกรัตน์

คริส จาติกรัตน์

a02

คุณคริส จาติกรัตน์ Managing Director คอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาไฮเอนด์กว่า 20 แบรนด์ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คุณคริสต้องปรับธุรกิจโดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์ทุกช่องทางเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนหน้าร้านได้ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มมาตรการป้องกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้านชีวิตส่วนตัวคุณคริสสมรสกับคุณผึ้ง-เกศริน มีลูก 2 คน คือ น้องแคลร์-ด.ญ.ครินดา วัย 9 ขวบ และน้องครูซ-ด.ช.พศทรรศน์ วัย 7 ขวบ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณคริสต้องทำงานที่บ้าน เขาจึงมีเวลาอยู่กับครอบครัว ได้สอนการบ้านลูกๆ ที่ตอนนี้เรียนออนไลน์ และเล่นเกมกับลูก

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.