Home > Hello Lists > เดชา ศรีวีรเดชา

เดชา ศรีวีรเดชา

160.เดชา-ศรีวีรเดชา2_570x570_acf_cropped

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารในบรรจุภัณฑ์ เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารแมว ปลาป่นสำหรับสัตว์ ฯลฯ คุณเดชา ศรีวีรเดชา ได้เข้ามารับหน้าที่สืบสานกิจการต่อจากบิดา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนับตั้งแต่ พ.. 2529 ปัจจุบัน คุณเดชายังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของธุรกิจในเครือ ได้แก่ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารในบรรจุภัณฑ์ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และบริษัท คิงฟิชเชอร์ 108 เทรดดิ้งส์ จำกัด ที่ดูแลด้านการจำหน่ายภายในประเทศ ด้านชีวิตส่วนตัว คุณเดชาสมรสกับคุณจุรีรัตน์ ศรีวีรเดชา