ดิสพล จันศิริ
ดิสพล จันศิริ
H!List

ดิสพล จันศิริ

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือจันศิริ และนักวิชาการด้านกฎหมาย

ดร. ดิสพล จันศิร หรือคุณป๋วย เป็นบุตรชายชายคนเล็กของคุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มไทยยูเนี่ยน และคุณบุษกร จันศิริ จบปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายและการทูต จากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ดิสพล จันศิริ

ดร.ดิสพล จันศิริ

ปัจจุบันคุณป๋วยเป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือจันศิริ ดูแลเกษตรกรรมและอสังหาริมทรัพย์และยังเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอีก มุมหนึ่งคุณป่วยเป็นนักสะสมงานศิลปะโดยเฉพาะศิลปะร่วมสมัยไทย จนนําไปสู่การก่อตั้งบริษัทให้คำปรึกษาด้านศิลปะ DCA Art Consultant รวมถึง ‘DC Collection’ ที่แสดงชิ้นงานสะสมส่วนตัวของศิลปินร่วมสมัยชั้นนําทั้ง ไทยและต่างประเทศ