Home > Hello Lists > ดวงแก้ว ภักดีภูมิ

ดวงแก้ว ภักดีภูมิ

148.ดวงแก้ว-ภักดีภูมิ2_570x570_acf_cropped

เซเลบริตี้สาวผู้เปี่ยมด้วยรสนิยมการแต่งกาย คุณก้อยดวงแก้ว ภักดีภูมิ เป็นบุตรีของ พล.. หม่อมหลวงวิชัย และคุณวนิดา ชยางกูร จบปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์จาก Clark Univesity ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Boston University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้ช่วยดูแลการบริหารงานที่ WBC Cares Thailand องค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ ภายใต้การกำกับของ WBC ASIA ซึ่ง พ.. ธนพล ภักดีภูมิ ผู้เป็นสามี นั่งแท่นกรรมการบริหาร ล่าสุดคุณก้อยได้ชวนบุตรสาวคนสวย คุณเจดด์ณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ริเริ่มโครงการ WBC Muaythai Youth Cares เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา รณรงค์ด้านความปลอดภัยให้แก่นักมวยเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักมวยรุ่นใหม่ ตลอดจนเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้แก่เยาวชนทั่วโลก