Home > Hello Lists > ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

Dr Darika Cover2

หลังเข้ามาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของครอบครัว ‘ดร.แพรว-ดาริกา ลัทธพิพัฒน์’ ในบทบาทนักบริหารหญิงเก่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้งการขยายงานด้านการศึกษา ด้วยการนำ Wellington College International School Bangkok ในเครือสถานศึกษาชื่อดังจากอังกฤษมาเป็นอีกทางเลือกแก่การศึกษาของประเทศไทย อันเป็นที่มาของตำแหน่งประธานกรรมการของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาค และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้ทันกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก   

“นอกจากความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียน Wellington College International School Bangkok ให้เป็นโรงเรียนระดับ World Class แล้ว แพรวยังหวังว่าจะเห็นการศึกษาไทยโดยรวมมีคุณภาพที่ดีกว่านี้ และเด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ เพราะนี่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้เรามักได้ยินว่าการศึกษาไทยไม่มีคุณภาพ จริงอยู่มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขและปรับปรุง ซึ่งหนึ่งในปัญหาต้นตอที่ทำให้การศึกษาไทยไม่ค่อยมีคุณภาพ ถึงแม้เราจะใช้งบประมาณของชาติในสัดส่วนที่สูงมากทุกปี ก็เพราะมีโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีเด็กไม่กี่สิบคนเต็มไปหมด มีเป็นหมื่นโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน มีโรงเรียนจำนวนมากที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนหรือครูคนหนึ่งต้องสอนหลายวิชา ซึ่งการบริหารโรงเรียนเล็กๆ ที่มีอยู่มากมายนั้น ไม่สามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ ไม่สามารถใส่ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่มีคุณภาพเข้าไปได้ครบทุกแห่ง ยากต่อการพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่ดี”  

มาถึงวันนี้ ดร.แพรวอยากเห็นปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติ ในทุกเวทีหากมีโอกาสก็จะได้ยินเสียงเธอบอกกล่าวสะท้อนผู้บริหารระดับประเทศให้เห็นปัญหา โดยมีความคาดหวังให้ประเทศไทยขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

สำหรับงานบริหารสถาบันการศึกษาในทั้งระดับโรงเรียนหรือระดับอุดมศึกษานั้น ดร.แพรวบอกว่า “ถึงแม้จะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน แต่ก็เป็นการบริหารที่แตกต่างจากการบริหารธุรกิจประเภทอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปมักมีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อสร้างผลกำไร  แต่เป้าหมายของการบริหารสถาบันการศึกษา เราต้องมองเรื่องคุณภาพมาเป็นอันดับแรก ศักยภาพของเด็กๆ และความพร้อมของพวกเขาต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นเรื่องที่พวกเราต้องพูดอยู่ทุกๆ การประชุม หากเราทำได้แบบมีคุณภาพ เรื่องผลตอบแทนทางการเงินจะมาเอง”

ทั้งทำงานและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยมากว่า 20 ปี เมื่อถูกถามถึงโปรเจกต์ใหม่ๆ ต่อจากนี้ คำตอบของนักบริหารหญิงเก่งคือ “ไม่มีแล้ว” เพราะเป้าหมายของเธอกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีอายุกว่า 50 ปีในยุคทรานฟอร์มของเทคโนโลยีที่จะต้องก้าวผ่านและเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพต่อไปให้อายุถึงร้อยปีให้ได้ “สำหรับ Wellington แพรวก็อยากสร้างและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนนานานาชาติที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้” 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.