Home > Hello Lists > ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา 

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา 

CEO, Grand Prix International
259.ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา-2

ถึงแม้จะต้องเผชิญความท้าทายสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็สามารถนำทัพผ่านมาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เดินหน้าเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับ ‘ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา’ ผู้ก่อตั้งกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล สื่อสายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ และเป็นผู้สร้างงาน Bangkok International Motor Show ให้เป็นมหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค โดยเหนือสิ่งอื่นใดคือความร่วมมือจากทีมงานภายในองค์กร ที่มีศักยภาพ รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกันได้ดี ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ยามว่าง ดร.ปราจินจะใช้ชีวิตอย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติภายในสนามกอล์ฟ Grand Prix Golf Club บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ในกาญจนบุรี

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.