ดวงแก้ว ภักดีภูมิ
ดวงแก้ว ภักดีภูมิ
H!List

ดวงแก้ว ภักดีภูมิ

ผู้บริหาร WBC Cares

คุณก้อย-ดวงแก้ว ภักดีภูมิ เป็นลูกสาวของ พลเอก หม่อมหลวงวิชัยและคุณวนิดา ชยางกูร เธอจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความหลงใหลในแฟชั่น เซเลบริตี้ผู้มีรสนิยมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์อย่างเธอ จึงเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นส่วนธุรกิจนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมดังจากต่างประเทศ ปัจจุบันคุณก้อยได้เข้ามาช่วยดำเนินงานที่ WBC Cares ซึ่งสามี พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ ตำรงตำแหน่ง Vice President WBC Asia ในขณะเดียวกันก็เป็นคุณแม่สุดเปรี้ยวแถมใจบุญของลูกสาว คุณณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ