Home > Hello Lists > เฟิม หงสนันทน์

เฟิม หงสนันทน์

c04

ทายาทบริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ และเครือเกษรกรุ๊ป ลูกชายของคุณทศพรและคุณสิริมา (ศรีวิกรม์) หงสนันทน์ คุณเฟิม หงสนันทน์ เข้ามาสานต่อธุรกิจครอบครัว หลังจบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน Surrey Institute of Art and Design ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาฯ โดยได้ดูแลรับผิดชอบหลายโครงการ เช่น TELA Thonglor, MODE Sukhumvit 61 คุณเฟิมเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการพร้อมสร้างโพซิชันนิ่งและการพัฒนาบริหารธุรกิจร้านอาหารไทยร่วมสมัยอย่าง ‘PASTE’ ที่ติดลำดับ Asia’s 50 Best Restaurants และได้รับมิชลินสตาร์

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.