Home > Hello Lists > ฮาราลด์ ลิงค์

ฮาราลด์ ลิงค์

-21-FP2_570x570_acf_cropped

นักธุรกิจทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลลิงค์ ที่บรรพบุรุษเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาก่อตั้งธุรกิจในดินแดนสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 คุณลิงค์ฮาราลด์ ลิงค์ จบปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of St. Gallen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนจะมาสืบทอดอาณาจักร บี.กริม บริษัทเก่าแก่ที่สุดในประเทศ ที่ยึดปรัชญา ‘ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี’ อย่างมั่นคงมาตลอด 142 ปี ตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย คุณลิงค์เรียนรู้ภาษาไทยอย่างแตกฉาน สามารถอ่าน พูด และเขียนได้ อีกทั้งมีความเป็นไทยที่รักและหวงแหนประเทศไทยไม่ต่างจากบ้านเกิดตัวเองจนได้รับฉายา ‘ฝรั่งหัวใจไทย’ และได้รับพระราชทานชื่อไทยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า ‘หรัณ เลขนะสมิทธิ์’ โดยมีความหมายว่า ‘เพื่อนของพระศิวะ’

บี.กริม เริ่มต้นจากธุรกิจร้านขายยาแบบตะวันตก ชื่อ ‘สยามดิสเปนซารี่’ ก่อนต่อยอดสู่ธุรกิจด้านพลังงาน อุตสาหกรรม สุขภาพอสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัล และธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจโดยร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำและเก่าแก่ของโลกอีกหลายแห่ง เช่น Siemens, Carl Zeiss, Carrier, Babcock, Hamon, KSB รวมถึงบริษัทชั้นนำของเอเชีย เช่น Sumitomo Corp, Amata Corporation, Bangkadi, CP Group, Sena Development และ WHA Corp เป็นต้น

ในด้านพลังงาน คุณลิงค์เป็นผู้สร้างและกำหนดทิศทางของ บี.กริม เพาเวอร์ ให้เป็นธุรกิจการผลิตไฟฟ้าภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ โครงการที่คุณลิงค์มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง คือ การนำ บี.กริม เพาเวอร์ ปักหมุดในเวียดนามเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยการเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมือง Tay Ninh ซึ่งถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ล่าสุดยังตอกย้ำเรื่องการประหยัดพลังงาน ด้วยการสร้างสถาปัตยกรรม ‘เดอะ เพาเวอร์ วิง’ (The Power Wing) หรือ ‘ปีกแห่งพลังงาน’ ที่สำนักงานใหญ่บนถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องพลังงานสะอาดให้กับสาธารณชน

นอกนั้นยังเห็นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ได้สนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และริเริ่มโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี และฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอาชีวะ ด้านดนตรี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติโดยหนึ่งในโครงการที่คุณลิงค์ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 7 ปี คือ โครงการอนุรักษ์ประชากร
เสือโคร่งในประเทศไทย โดยร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงมีส่วนส่งเสริมและรณรงค์ให้หยุดการค้าสัตว์ป่าและทำลายธรรมชาติ เพื่อป้องกันการระบาดครั้งใหม่ของไวรัสจากสัตว์สู่คนไม่ให้เกิดขึ้นอีก อีกทั้งยังร่วมกับกรมป่าไม้เพื่อปลูกสวนป่าในพื้นที่ บี.กริม คันทรี คลับ พัทยา เพื่อสร้างสมดุลให้แก่ธรรมชาติในพื้นที่ โดยเป็นกิจกรรมที่ทำมาแล้วตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

ด้านครอบครัวคุณลิงค์สมรสกับมาดามอัสสุนต้า ลิงค์ มีทายาท 2 คน คือ คุณคาโรลีน ลิงค์ และคุณเฟลิกซ์ ลิงค์ พร้อมทั้งได้เลื่อนสถานะเป็นคุณตาที่น่ารักของหลานชาย 3 คน ไลฟ์สไตล์นอกเวลางาน คุณลิงค์ชื่นชอบการขี่ม้า และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เคยได้ร่วมทีมโปโลกับเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวิลเลี่ยม และคว้าแชมป์มานับไม่ถ้วน ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการยกระดับกีฬาขี่ม้าของไทยสู่ระดับนานาชาติและโอลิมปิกอีกด้วย