Home > Hello Lists > อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

12_570x570_acf_cropped-1

บุตรคนเล็กของคุณวิชัย และคุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้นำธุรกิจในเจเนอเรชั่นที่ 2 ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เนื่องด้วยความคลุกคลีและทำงานใกล้ชิดคุณพ่อมาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบัน คุณต๊อบอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ พร้อมด้วยตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรฟุตบอลxโอเอช ลูเวิน ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลลีกสูงสุดในอังกฤษและเบลเยียม คุณต๊อบสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติ สาขาผู้ประกอบการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ De Montfort University ประเทศอังกฤษ

จากการถ่ายทอดพลังความเชื่อเรื่อง ‘ศักยภาพและแรงบันดาลใจ’ ที่สามารถเปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ดังที่คุณพ่อได้เคยทำให้เห็น วันนี้คุณต๊อบได้นำหลักการนี้มาถ่ายทอดเป็นดีเอ็นเอสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะทุกคนขององค์กรมาเป็นนักขายสินค้าออนไลน์มืออาชีพ

เขาใช้ความเชื่อในศักยภาพของพนักงานเพื่อพิสูจน์แนวคิดนี้ ส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์ของคิง เพาเวอร์ เติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นที่รู้จักกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ยังคงครองความเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ ดิวตี้ฟรี คุณภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่อง จากการจัดอันดับของนิตยสาร Moodie Davitt Report นิตยสารธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก นอกเหนือจากการนำธุรกิจร่วมสร้างการพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านกิจกรรมในโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย อย่างเป็นรูปธรรม จนสร้างชื่อให้ประเทศไทยกับรางวัลด้านการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม จากการประกาศรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากจำนวน 200 โครงการ