Home > Hello Lists > จรรยา สว่างจิตร 

จรรยา สว่างจิตร 

President, P.Overseas Steel 
66.จรรยา สว่างจิตร-2

นักธุรกิจหญิงเก่ง ‘คุณโต้ง-จรรยา สว่างจิตร’ สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท P.Overseas Steel (POC) โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีแม้อุตสาหกรรมเหล็กมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่คุณจรรยาใช้ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ จริงใจ พาบริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็ก จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทก่อสร้างชั้นนำหลายแห่ง นอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟ ฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา จ.ชลบุรี และอีกหลายธุรกิจในเมืองไทย รวมถึงนั่งตำแหน่งประธานสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีไทย (WPGA) ชีวิตส่วนตัวคุณโต้งสมรสกับ ‘ดร.โจ-พล.ท. ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ’ และมักชวนกันไปออกรอบตีกอล์ฟด้วยเสมอ 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.