Home > Hello Lists > จีรานุช ภิรมย์ภักดี

จีรานุช ภิรมย์ภักดี

a47

บุตรคนกลางของเจ้าสัวจำนงค์และคุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี ตำแหน่งAdvisor to CEO & President, Boon Rawd Brewery เป็นคุณแม่ของ 2 หนุ่มเนื้อหอม คุณพาย-สุนิษฐ์ และคุณทราย-สิรณัฐ สก็อต จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จาก Tufts University นอกจากงานในตำแหน่ง Advisor to CEO & President ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คุณน้อง-จีรานุช ภิรมย์ภักดี ยังได้ดีเอ็นเอความชื่นชอบศิลปะ การถ่ายภาพ และเรือนเวลาจากคุณพ่อและคุณแม่มาเต็มๆ โดยเฉพาะเรื่องนาฬิกาที่มีโอกาสติดตามคุณพ่อไปร่วมงานและชมโรงงานนาฬิกาแบรนด์โปรดอยู่บ่อยๆ ปีนี้คุณน้องเข้าไปช่วยงานของมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี อย่างเต็มตัว ส่วนงานอดิเรกอย่างเล่นกีฬาทางน้ำก็มักมองหา ความท้าทายที่มากขึ้น ล่าสุดเธอพิสูจน์ตัวเองกับ Electric foiling, Electric surfing, Blokarting ฯลฯ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.