Home > Hello Lists > เจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

เจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

90.เจนนิสา-คูวินิชกุล-จักรพันธุ์-ณ-อยุธยา2_570x570_acf_cropped

ลูกสาวคนโตของคุณอัญชัญและคุณธเนศ คูวินิชกุล แห่งเมททา กรุ๊ป คุณแจนเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เพิ่งสละโสดไปหมาดๆ หลังคุณพอลจักรกริช จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่อนุสรณ์ต้นราชสกุลจักรพันธุ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ คุณแจนจบปริญญาโท บริหารธุรกิจจาก Harvard Business School และเป็นกรรมการอิสระที่อายุน้อยที่สุดของธนาคารกสิกรไทย ด้วยประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ นอกจากดูแลธุรกิจต่างๆ ของครอบครัวทั้งในและต่างประเทศ คุณแจนยังได้ริเริ่มหน่วยธุรกิจ Metta Heritage ที่นำร่องโดย Candy Crepe ร้านขนมสายไหมคอนเซปต์ใหม่ รวมถึง Primmalai แบรนด์เครื่องหอมจากดอกไม้ไทยซึ่งวางจำหน่ายในโรงแรม 5 ดาว