Home > Hello Lists > จิราภรณ์ อังคเศกวิไล

จิราภรณ์ อังคเศกวิไล

a46

สาวสวยมากความสามารถทายาทรุ่นที่ 2 แห่ง ‘ฮาร์ทบีท’ ลูกอมรูปหัวใจ คุณจิ-จิราภรณ์ อังคเศกวิไล ตำแหน่ง Jewelry Designer & Founder, KIMJIOLOGY ดีกรีปริญญาตรีด้าน British and American Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 2 ใบ ด้าน Labor Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ และ International Management and Marketing จาก Queen Mary, University of London ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของคุณไพศาลและคุณอมรรัตน์ อังคเศกวิไล มีส่วนสำคัญช่วยผลักดันธุรกิจนำเข้าของครอบครัวจนประสบความสำเร็จ และยังทำแบรนด์เครื่องประดับ KIMJIOLOGY ของตัวเองในคอนเซปต์ Work from Home Collection รวมถึงเข้าคอร์สเรียนทำอาหารที่เลอ กอร์ดอง เบลอ เรียนจัดดอกไม้อิเคบานะ ฯลฯ ในช่วงวิกฤติโควิด

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.