Home > Hello Lists > จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

a38

คุณตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร บุตรสาวคนโตของคุณจุตินันท์ และม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี คุณตั๊นจบปริญญาตรี ด้านภูมิศาสตร์ จาก King’s College, University of London ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาฯ ล่าสุดสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง รุ่นที่ 1/64 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศฯ เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ผู้จัดการนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ปี 2562 กลับสู่เวทีการเมืองอีกครั้งกับตำแหน่งรองเลขาฯ พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ รองประธานคณะกรรมาธิการการตํารวจ สภาผู้แทนราษฏร และทูตสันถวไมตรีองค์กรผู้นำหญิงทางการเมืองโลกประจำประเทศไทย (WPL)

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.