Home > Hello Lists > จิตภัสร์ กฤดากร

จิตภัสร์ กฤดากร

1000-18_1000x1000_acf_cropped

บุตรสาวคนโตของ คุณจุตินันท์ และ ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี เธอจบปริญญาตรีด้านภูมิศาสตร์จาก King’s College London สหราชอาณาจักร ปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 จากสถาบันพระปกเกล้า 

คุณตั๊นเคยเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีในปี 2562 เธอกลับสู่เวทีการเมืองอีกครั้งกับตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.