Home > Hello Lists > จุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช

จุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช

Artist
81

ผู้คร่ำหวอดในแวดวงศิลปะ คุณต๋อม-จุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช แม้ติดตามคุณชาย ม.ร.ว.ดิลก วรานนท์ จุฑาธุช สามีไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ แต่คุณต๋อมยังกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย ตามพระราชพิธีเฉลิมฉลองต่างๆ และงานสังคม โดยใช้พรสวรรค์ด้านการวาดภาพสีน้ำมัน มอบผลงานให้ประมูลหารายได้เพื่อการกุศลร่วม 20 ปี และทำหน้าที่เป็น Guardian เป็นผู้ปกครองคนที่สองดูแลนักเรียนไทยในลอนดอน คุณต๋อมมีการดูแลสุขภาพ คือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เล่นเทนนิส สกี และนอร์ดิก วอล์ก ยามว่างสอนทำอาหาร สอนจัดโต๊ะ สอนวาดรูป และให้คำปรึกษาแนะนำเด็กนักเรียน ผู้ปกครองที่จะนำลูกหลานมาศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.