จุฑาทิพ ไกรฤกษ์
จุฑาทิพ ไกรฤกษ์
H!List

จุฑาทิพ ไกรฤกษ์

สาวสังคมระดับต้นของเมืองไทย

คุณต้อง บุตรสาวของ คุณสุกรี โพธิรัตนังกูร อดีตเจ้าพ่อสิ่งทอระดับโลกผู้ล่วงลับ ถึงวันนี้ในแวดวงสาวสังคมระดับต้นของเมืองไทยมีชื่อของคุณต้องติดอันดับ เธอคือคู่ชีวิตของ 'คุณหมูเล็ก-เพิ่มพูน ไกรฤกษ์' และเป็นคุณแม่ของเซเลบริตี้สาวสี่ใบเถาที่ล้วนมีคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างในการเข้าสังคม การทำงาน และการดำเนินชีวิต ทั้งคุณต้น-ทิพาธี ภิรมย์ภักดี คุณตาล-พัลลีพร พรประภา คุณตอง-นิสามณี ภิรมย์ภักดี และคุณแตงกวา-จุฑาวรรณ ไกรฤกษ์ สุวรรณมาศ 

ทุกวันนี้คุณต้องยังเป็นคุณยายยังสาวของหลานๆ จำนวน 8 คน