Home > Hello Lists > คิม จงสถิตย์วัฒนา

คิม จงสถิตย์วัฒนา

55.คิม-จงสถิตย์วัฒนา2_570x570_acf_cropped

คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา มีความเชื่อว่าคนเราไม่ควรจะอยู่แค่เพื่อตัวเอง แต่ควรมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย จึงใช้แนวคิดนี้ในการทำงาน โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหการจาก University of Michigan สหรัฐอเมริกา และเข้ามาช่วยคุณแม่ คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา พัฒนาต่อยอดธุรกิจ ‘นานมีบุ๊คส์’ ริเริ่มธุรกิจ Learning Service Provider ที่ให้บริการการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือ ค่าย เวิร์กช็อป ระบบบริหารจัดการโรงเรียนออนไลน์ ระบบเรียนรู้ออนไลน์ (EdTech) โดยสร้าง Go Genius Learning Center ภายใต้โรงแรม Rain Tree Residence เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในยุคดิจิทัล คุณคิมชอบเดินทางเพื่อหาแรงบันดาลใจและเติมพลังให้กับตัวเอง