Home > Hello Lists > เจย์ สเป็นเซอร์

เจย์ สเป็นเซอร์

H!List 2022

นอกจากเป็นผู้บริหารมากความสามารถแห่ง Woof Pack Bangkok ‘คุณเจย์ สเป็นเซอร์’ ยังมุ่งมั่นกับการช่วยเหลือสังคมตามแพสชั่นที่ตัวเองให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand) ต่อเนื่องมานานกว่า 4 ปี รวมถึงลงพื้นที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงภายใต้มูลนิธิเพื่อชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย (Karen Hill Tribes Charity – KHT) 

ต่อยอดสิ่งที่ชอบ สู่การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม

คุณเจย์เริ่มเล่าถึงการทำงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ WWF Thailand ก่อนว่า “จุดเริ่มต้นมาจากการที่มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าผมเป็นคนรักสัตว์ เพราะก่อนหน้านั้นเคยทำโครงการเกี่ยวกับสุนัขมาก่อน นอกจากนี้ยังเติบโตมาในฟาร์มที่ประเทศอังกฤษ ทำให้มีความผูกพันกับสัตว์รวมถึงได้รับการปลูกฝังในหลายๆ เรื่อง จึงได้รับการทาบทามให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมให้สังคมรับรู้ นำไปสู่การระดมทุนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น การดำเนินการติดจีพีเอสให้กับช้าง เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างกับคน และการสำรวจประชากรเสือโคร่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย เป็นต้น”

นอกจากนี้คุณเจย์ยังเป็นกรรมการมูลนิธิ KHT เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ด้อยโอกาส “ผมทำงานกับมูลนิธิ KHT มานานกว่า 11 ปีแล้ว และมีส่วนร่วมลงพื้นที่ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในแม่ฮ่องสอนเป็นประจำทุกปี มีเพียงปีที่แล้วที่ไม่ได้ไปเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด และชุมชนชาวกะเหรี่ยงซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายแดนติดกับประเทศพม่า เป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงวัคซีนมากที่สุด คนในหมู่บ้านจึงค่อนข้างเข้มงวดเวลาที่คนนอกจะเดินทางเข้าไป

“สิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือ ‘น้ำสะอาด’ สำหรับอุปโภค-บริโภค ปีนี้จึงมีการลงพื้นที่และหาแนวทางในการระดมทุนสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบน้ำประปา ตลอดจนสอนให้เขาสามารถซ่อมบำรุงได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วม เป็นโปรเจกต์ที่ผมลงพื้นที่ด้วยตัวเอง มีโอกาสเข้าป่าไปเห็นวิถีชีวิตและการดำเนินการต่างๆ ตลอดจนประโยชน์ที่ชาวกะเหรี่ยงได้รับ ซึ่งก่อนหน้าโปรเจกต์นี้ KHT ยังเข้าไปสร้างเขื่อนเล็กๆ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำ
เพียงพอสำหรับทำการเกษตรปีละ 2 – 3 ครั้ง จากเดิมที่ทำได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น”

จากจุดเริ่มต้นที่ถูกคุณพ่อชักชวนเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน จนชื่นชอบและขอเข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิ KHT ด้วยตัวเอง คุณเจย์เล่าว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ภรรยา (เปิ้ล-จริยดี สเป็นเซอร์) ออกตัวว่าอยากไปร่วมลงพื้นที่ด้วย และยังลุ้นว่า ‘เจค’ ลูกชายคนโต ซึ่งปัจจุบันอายุ 8 ขวบแล้ว จะสามารถไปด้วยได้ไหมเนื่องจากต้องเดินป่าไกลกว่า 10 กม. แต่ส่วนตัวอยากส่งต่อกิจกรรมแบบนี้ไปยังลูกและพาเขาไปสัมผัสด้วยตัวเอง เหมือนกับที่คุณพ่อทำ

คุณเจย์ยังกล่าวถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคมในมุมมองของตัวเองว่า เป็นการทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและอยากพัฒนา ทุกคนล้วนมีความสนใจต่างกัน แต่ส่วนตัวชอบกิจกรรมกลางแจ้งและอยู่กับธรรมชาติ รวมไปถึงชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง อย่างการทำ Woof Pack ก็เป็นการนำตึกเก่ามาปรับปรุงเพื่ออนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่เดิมแทนการทุบทิ้ง เพื่อส่งต่อรากเหง้าไปสู่คนรุ่นหลัง รวมไปถึงการอนุรักษ์งานศิลปะเก่าๆ อย่างการจัดนิทรรศการใบปิดเมื่อต้นปี ล้วนแต่เป็นการนำสิ่งที่ตัวเองชอบมาสร้างเป็นสังคมเล็กๆ ในการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.