Home > Hello Lists > กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

0115

ผู้บริหารมากความสามารถ คุณน้อง-กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ตำแหน่ง Chairperson of the Board, KASIKORNBANK PCL อดีตรัฐมนตรีหญิงคนแรกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใน 2 องค์กรใหญ่ คือ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ในช่วงวิกฤติโควิดคุณน้องสามารถบริหารธุรกิจให้เติบโตมากกว่าตลาดรวม และดูแลพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน นอกจากกนี้ยังเป็นรองประธานหอการค้าไทย ผู้มีส่วนในการผลักดันให้ธนาคารช่วย SME ให้อยู่รอด และยังเป็น Mentor ในโครงการ IMETMAX 3 ด้านชีวิตส่วนตัวคุณน้องสมรสกับบิ๊กเบิ้ม -พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีบุตร 2 คน คือ คุณภากร และคุณแพรวา วัฒนวรางกูร

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.