Home > Hello Lists > กรณ์ จาติกวณิช

กรณ์ จาติกวณิช

Politician
16.กรณ์ จาติกวณิช-2

‘คุณกรณ์ จาติกวณิช’ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บุตรคนกลางของคุณไกรศรี จาติกวณิช อดีตอธิบดีกรมศุลกากร กับคุณรัมภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) ที่ University of Oxford ประเทศอังกฤษ คุณกรณ์นับเป็นหนึ่งในนักธุรกิจการเงินไฟแรงที่ร่วมก่อตั้ง และเป็นประธาน บริษัทหลักทรัพย์ เจเอฟ ธนาคม จำกัด ด้วยวัยเพียง 24 ปี และโลดแล่นอยู่ในวงการการเงินจวบจนตัดสินใจเบนเข็มสู่เส้นทางการเมืองใน พ.ศ. 2548 ก่อนประสบความสำเร็จสูงสุดในตำแหน่งอดีตขุนคลัง ปัจจุบันคุณกรณ์เป็นกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนากล้า ชีวิตครอบครัวสมรสกับ ‘คุณเจ-วรกร จาติกวณิช’ มีบุตร 2 คน คือ คุณแจม-กานต์ และ
คุณจอม-ไกรสิริ จาติกวณิช

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.