ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
H!List

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

อดีตนักการเมือง

บุตรชายคนเดียวของอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย และ ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ คุณโต้งสวมบทบาทมาแล้วทั้งนักการเมือง อาจารย์ นักวิชาการ นักอนุรักษ์ และนักต่อต้านการค้ามนุษย์ ปัจจุบันได้วางมือจากการเมืองโดยสิ้นเชิงแล้ว แต่ยังคงทำงานบริหารมูลนิธิในความดูแลมากมาย เช่น มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มูลนิธิฟรีแลนด์ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม มูลนิธิการพัฒนาและการศึกษาพังงา 

ยามว่างคุณโต้งมักใช้เวลาอยู่กับศิลปะที่ชื่นชอบอย่าง การวาดรูปแนวธรรมชาติด้วยสีอะคริลิกและการเล่นกีตาร์ที่เป็นเครื่องดนตรีชิ้นโปรด โดยมีลูกสาวสองคนที่มาชื่นชมผลงานของคุณพ่ออยู่เสมอ ทั้งคุณแก้วตา-ธิษะณา และคุณขวัญ-สิริจรรยา ชุณหะวัณ