กฤตยา เลาหพงศ์ชนะ
กฤตยา เลาหพงศ์ชนะ
H!List

กฤตยา เลาหพงศ์ชนะ

คุณปุ๊ก-กฤตยา เลาหพงศ์ชนะ บุตรสาวคนที่สามของคุณวิบูลย์ และคุณยุพิน เลาหพงศ์ชนะ แห่งกรุงไทยแทรคเตอร์ คุณปุ๊กสมรสกับคุณฮง-รัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ นักธุรกิจใหญ่จากจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน เธอทำหน้าที่ดูแลอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวไปพร้อมๆ กับการพัฒนาธุรกิจใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น คุณปุ๊กได้สะสมสิ่งมีค่าอีกประการไปพร้อมกันนั่นก็คือการสร้างอริยทรัพย์ภายใน โดยฝึกขัดเกลาตนเองควบคู่ไปกับการเป็นเจ้าภาพจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาสที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่ง

 

ทั้งยังชวนเพื่อนๆ มาร่วมเดินทางสายบุญอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ด้วยการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น