Home > Hello Lists > ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน

ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน

47.ขวัญฤทัย-ดำรงค์วัฒนโภคิน2_570x570_acf_cropped

ผู้บริหารคนเก่งแห่งรมย์รวินท์คลินิก คลินิกผิวพรรณ เรือนร่าง และความงามระดับพรีเมียม ซึ่งคุณจอยขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี พ.. 2545 จนมีถึง 24 สาขาในปัจจุบัน ความสำเร็จของรมย์รวินท์คลินิกเกิดจากการที่คุณจอยเน้นการรักษาที่ปลอดภัย เห็นผลไว ดูเป็นธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการเลือกใช้นวัตกรรมความงามระดับเวิลด์คลาสที่ผ่านมาตรฐานของ อย.สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศไทย ทั้งยังมีผลงานวิจัยรองรับ นอกจากนี้ยังได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ‘รมย์รวินท์คอสเมติก’ เพื่อให้คนไทยได้ดูแลความงามอย่างครบวงจร ด้านการศึกษา คุณจอยจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง