Home > Hello Lists > ม.ล.ปุญยนุข เกษมสันต์ ดุลยจินดา 

ม.ล.ปุญยนุข เกษมสันต์ ดุลยจินดา 

Director, Château de la Porcelaine Museum
271.ม.ล.ปุญยนุข เกษมสันต์ ดุลยจินดา-2

การทำสิ่งดีๆ แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพียงใด แต่ก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ ‘คุณดาว-ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา’ น่าจะเป็นหนึ่งบุคคลต้นแบบ ที่บอกเล่าความหมายของประโยคข้างต้นได้อย่างเหมาะสมที่สุด เพราะที่ผ่านมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดในช่วง 3 ปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Château de la Porcelaine Museum หรือพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกระเบื้องยุโรป คุณดาวจึงจำเป็นต้องตัดสินใจชะลอการขยายงาน เพราะต้องระมัดระวังด้านความปลอดภัย สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม รวมถึงตนเองที่อยู่อาศัยภายในบริเวณเดียวกัน 

“ในขณะที่ชะลอการทำธุรกิจของตนเอง คุณณญาดา อมตวณิชย์ ประธานชมรมสานใจสายใยผ้าซิ่น ซึ่งเป็นผู้ชื่นชอบผ้าไทย ได้แนะนำให้ก่อตั้งชมรม ‘เพลินไทย สมัยนิยม’ ชมรมน้องใหม่เพื่อให้มาช่วยกันขับเคลื่อนตลาดผ้าไทยให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับตนเองเลยวัยเกษียณและกำลังเข้าสู่ปัจฉิมวัย จึงอยากนำเรี่ยวแรงที่เหลือมาทำงานเพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตอบแทนพระคุณแผ่นดินเกิด และผู้มีพระคุณยิ่งต่อเราซึ่งเป็นคนไทย ซึ่งไม่เพียงการส่งเสริมผ้าไทยเท่านั้น แต่ทางชมรมยังดำเนินภารกิจอีกหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน”

แม้ชมรมเพลินไทย สมัยนิยม จะเป็นเพียงชมรมเล็กๆ ที่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทำงานด้วยกันเพียง 13 ท่าน อีกทั้งเปิดมาปีแรกก็ต้องประสบกับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 แต่สมาชิกทุกท่านก็ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค ลุยทำทั้งกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ เช่น กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้มีการหาทุนร่วมสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดภาพ รูปแบบออนไลน์ของเครื่องแต่งกายผ้าไทย 4 ภาค ชิงถ้วยจากบุคคลสำคัญระดับชาติ และที่สำคัญคือการทำงานเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับปีนี้เป็นวาระมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา ทางชมรมจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ ‘เพลินพัสตรา ภูษาแห่งสยาม’ ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณดาวทำงานเพื่อสังคมมาหลากหลายด้าน ได้รับรางวัลมากมายทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่รางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุด คือ  Museum Thailand Awards 2018 รางวัลชนะเลิศด้านสังคม (พิพิธภัณฑ์ที่มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิด) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์เรียนรู้แห่งชาติ ( Museum Siam ) เธอหวังไว้ในอนาคตว่าจะทำให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นมินิยุโรป สำหรับให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาศิลปะยุโรป เธอจึงพยายามเฟ้นหาศิลปวัตถุมาจัดแสดงด้วยตนเอง

 “ในปีแรกพิพิธภัณฑ์ของเรานอกจากจะได้รางวัลแล้ว ยังได้จัดทำหนังสือรวบรวมศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ชื่อ ‘Antique Collectibles @ the Château de la Porcelaine’ หรือศิลปะสไตล์ซาโต เดอ ลา พอร์ซเลน เป็นหนังสือที่สะท้อนตัวตน สไตล์ความชอบของตัวเราเอง ตั้งแต่การจัดตกแต่งพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบหนังสือ ซึ่งในปีหน้า 2566 กำลังวางแผนต่อยอดงานด้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่ทำงานในลักษณะไม่หวังผลกำไรมาตลอด ปรับเปลี่ยนโดยผสมผสานการทำธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ เพื่อที่รุ่นลูกจะได้มีกำลังใจในการสืบสานรักษาต่อไป โดยเพิ่มอาคารด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ จัดทำโรงละคร สตูดิโอให้เช่า รวมทั้งให้บริการจัดงานต่างๆ  ช่วงนี้จึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่”

ด้านชีวิตครอบครัว คุณดาวสมรสกับ ‘คุณสุรัศมิ์ (พรรณ) ดุลยจินดา’ อดีตข้าราชการสำนักงาน กพ. และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) มีบุตรธิดา 2 คน คือ คุณอิน-กษิดิศ และน้องสาว คุณอร-ภัทร์สุภา ดุลยจินดา ในทุกวันเธอแบ่งเวลาสวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมะ อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพราะต้องการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อในอนาคตจะสามารถส่งต่อคนใกล้ชิดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และอยากให้ทุกสังคมเจริญเคียงคู่กับธรรมะ 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.