Home > Hello Lists > ณรัณ ธรรมาวรานุคุปต์

ณรัณ ธรรมาวรานุคุปต์

126.ณรัณ-ธรรมาวรานุคุปต์2_570x570_acf_cropped

บุตรของคุณณรงค์ และคุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์ มีพี่น้อง 2 คน คือ คุณแน๊ตณฐินี ธรรมาวรานุคุปต์ และคุณนุ่นณิชยา เอครพานิช (ธรรมาวรานุคุปต์) ปัจจุบัน คุณโน้ตณรัณ ธรรมาวรานุคุปต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ PMT The Hour Glass ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องประดับและนาฬิกาลักซ์ชัวรีกว่า 40 แบรนด์ ทั้งในเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียน หลังผันตัวมาเป็น Investment Banker ในธนาคารชั้นนำของฮ่องกง คุณโน้ตไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น จนจบปริญญาตรีและโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี จากUniversity of Oxford ก่อนกลับมาสานต่อกิจการครอบครัว