Home > Hello Lists > น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ

น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ

221.น้ำทิพย์-เทือกสุบรรณ2_570x570_acf_cropped

บุตรสาวคนเล็กของคุณสุเทพและคุณจุฑาภรณ์ เทือกสุบรรณ คุณบุ๋มน้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ จบปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก Pratt Institute สหรัฐอเมริกา ก่อนศึกษาต่อปริญญาโทในด้านเดียวกันที่ Columbia University สหรัฐอเมริกา นอกจากบริหารงานที่แปซิฟิคซิตี้คลับแล้ว เธอยังเป็นผู้นำเข้าแบรนด์ Jaggad เสื้อผ้ากีฬาจากออสเตรเลีย นอกจากนี้ได้ช่วยบิดาระดมทุนสร้าง ‘วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ’ ต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวะแห่งแรกของไทยที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพ โดยสอดแทรกการสอนธรรมะเข้าไปในหลักสูตรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้านชีวิตส่วนตัว คุณน้ำทิพย์สมรสกับคุณนิโคลัส โฮ นักธุรกิจชาวฮ่องกง มีทายาท 2 คนคือ น้องอัณยา และน้องธีโอ โฮ