Home > Hello Lists > ดร.ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี

ดร.ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี

140.ดร.ณัฐเศรษฐ์-พูนทรัพย์มณี2_570x570_acf_cropped

เซเลบริตี้หนุ่มที่ปัจจุบันหันมาทุ่มเทเวลาให้กับการขยายธุรกิจโรงงานแพ็กเกจจิ้งสำหรับลักซ์ชัวรีแบรนด์ระดับโลก ตั้งแต่นาฬิกา จิวเวลรี่ คอนยัค ไปจนถึงซูเปอร์คาร์ ฯลฯ กระทั่งติดอันดับ 1,000 ซีอีโอยอดเยี่ยมของอาเซียน คุณท็อปดร.ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและลดการใช้สารเคมี สะท้อนถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของเขา คุณท็อปเป็นบุตรชายคนสุดท้องของคุณชัยโรจน์ และคุณรุ่งฤดี พูนทรัพย์มณี เขาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ยุโรป ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง