ณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ
ณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ
H!List

ณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้วยบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ของผ้าไทยที่เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ บวกกับความรักในผ้าไทย จึงกลายเป็นภาพจำที่จะเห็นคุณก้อยงดงามอยู่ในชุดผ้าไทยเสมอ คุณก้อยมีความสุขกับการทำงานที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการพัฒนาสินค้าของร้านพิพิธภัณฑ์  ล่าสุดได้จัดกิจกรรมเสวนา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในตลาดยุคใหม่” ร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในปีที่ผ่านมา

โดยได้รับกำลังใจจากคู่ชีวิต 'ดร.มาส ตันหยงมาศ' และลูกชายสองคน ธรรม์ - ธรรศ ตันหยงมาศ