Home > Hello Lists > ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ 

ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ 

Owner, Coffee Beans by Dao 
127.ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์-2

เจ้าของร้านอร่อยระดับตำนาน Coffee Beans by Dao ‘คุณดาว-ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์’ สมรสกับ ‘คุณหมู-อัมพรพิมล วงศ์สงวน’ มีทายาท 3 คนคือ คุณแชมป์-ธนพนธ์ วงศ์สงวน นักเรียนทุนปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรม Columbia University คุณบูม-ธนวรรณ วงศ์เจริญรัตน์ เจ้าของแบรนด์ Skinnylicious และคุณเบลล์-
ธนาภา ปางพุฒิพงศ์ ว่าที่นักกฎหมายจาก Northeastern University ช่วงวิกฤติโควิดนอกจากจะดูแลทุกคนในครอบครัวอย่างดีแล้ว เธอยังช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดรับบริจาคโลหิตให้ทางโรงพยาบาลทุกๆ สามเดือน ส่วนเป้าหมายธุรกิจในหนึ่งปีจากนี้ เน้นเรื่องสร้างความมั่นคงของระบบและค่อยๆ ถ่ายงานให้รุ่นลูกรับช่วงต่อไป ส่วนตัวเธอจะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น และกำลังสนุกกับการออกกำลังกายด้วยวิชาชี่กง

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.