Home > Hello Lists > ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์

ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์

a145

เจ้าของร้านอร่อยระดับตำนานกว่า 25 ปี Coffee Beans by Dao ที่ทุกเมนูอาหารเน้นรังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศ คุณดาว-ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ ศรีภรรยาของคุณหมู-อัมพรพิมล วงศ์สงวน มีทายาท 3 คนคือคุณแชมป์-ธนพนธ์ วงศ์สงวน นักเรียนทุนปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรม Columbia University คุณบูม-ธนวรรณ วงศ์เจริญรัตน์ เจ้าของแบรนด์ Skinnylicious และคุณเบลล์-ธนาภา ปางพุฒิพงศ์ ว่าที่นักกฎหมายจาก Northeastern University เป้าหมายนับจากนี้เธอตั้งใจปรับปรุงร้าน Coffee Beans by Dao ทุกสาขาในสไตล์ New Normal เน้นความอร่อยและสุขลักษณะ โดยมีคุณบูมลูกสาวคนรองมารับไม้ต่อเรื่องการบริหารพร้อมคิดค้นเมนูเพื่อสุขภาพในแบบที่ถนัด ส่วนตัวเธอในวัยเกษียณจะคอยแนะนำอยู่ห่างๆ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.