พชร จิราธิวัฒน์
พชร จิราธิวัฒน์
H!List

พชร จิราธิวัฒน์

Actor Co-founder and Creative Director of Rocks Foods (Potato Corner Thailand) Founder and GM of Viveka & Vehement Recording and Live Music Production

คุณพีช- พชร จิราธิวัฒน์ หนึ่งในทายาทรุ่น 4 แห่งตระกูลจิราธิวัฒน์ บุตรชายของ คุณชนัดดาและ คุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ คุณพีชเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่สายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เขาเป็นนักแสดงที่ฝากฝีมือและได้รับคําชื่นชมมาแล้วหลายบทบาท นอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้ว ยังมีฝีมือในด้านการเล่นดนตรีและการบริหารธุรกิจ โดยคุณพีชจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโปรดักชั่นสตูดิโอสําหรับทำเพลงภาพยนตร์ และเป็นที่ปรึกษาสําหรับ Live Concert นอกจากนี้ยังเป็นดูแลแบรนด์เฟรนช์ฟรายส์ปรุงรสระดับโลก ซึ่งมีสาขาในไทยมากกว่า 34 แห่ง