Home > Hello Lists > ไพพรรณี เตชะณรงค์

ไพพรรณี เตชะณรงค์

348.ไพพรรณี-เตชะณรงค์2_570x570_acf_cropped

คุณเมย์ไพพรรณี เตชะณรงค์ บุตรสาวคนที่ 2 ของคุณไพวงษ์ และคุณภัสสรา เตชะณรงค์ สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบจาก Chelsea College of Arts ประเทศอังกฤษ ก่อนกลับมาสานต่ออาณาจักรโบนันซ่ากับพี่ชายคือ พ... สงกรานต์ เตชะณรงค์ โดยรับหน้าที่ดูแลสวนสัตว์ Bonanza Exotic Park หนึ่งในธุรกิจของครอบครัว คุณเมย์ดูแลสุขภาพด้วยการวิ่ง ผ่อนคลายด้วยการฟังคอนเสิร์ตและหมั่นเติมความสุขให้ชีวิต หากมีเวลาว่าง มักเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เพื่อเยี่ยมชมสวนสัตว์ต่างๆ ซึ่งไม่เพียงเป็น การหาแรงบันดาลใจในการทำงาน แต่ยังเป็นการพักผ่อนไปในตัว ที่ชอบที่สุดคือ Singapore Zoo ที่จำลองบรรยากาศได้ใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยsของสัตว์มาก เหมือนเดินอยู่ในป่าจริงๆ