Home > Hello Lists > ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์

ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์

CEO, AL Feem
240.ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์-2

‘คุณแก๊ป-ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์’ ด้วยสไตล์ที่โดดเด่นทำให้หลายคนชอบติดตามสไตล์ของเขา แต่เขาไม่ได้มีดีแค่นั้น เพราะเขาคือคนเก่งคนขยันคนหนึ่ง ตอนปริญญาตรีเขาคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นศึกษาต่อปริญญาโท สาขา Europrean Studies ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกในสาขา Europrean Studies ปัจจุบันเป็น CEO บริษัท อัลฟีม จำกัด ธุรกิจอาหารเสริมที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของเพศหญิง ที่ผ่านมาธุรกิจมีความก้าวหน้าเขาจึงพยายามวางรากฐานให้เกิดความมั่นคง และด้วยความที่เป็นคนรักแฟชั่น เวลาว่างจึงอัพเดตเทรนด์แฟชั่นอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็ทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.