Home > Hello Lists > ปภัชญา สิริวัฒนภักดี 

ปภัชญา สิริวัฒนภักดี 

_571x570_acf_cropped

คุณยุ้ย-ปภัชญา สิริวัฒนภักดี เจ้าของโรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ศรีภรรยาคนสวยของทายาทเบียร์ช้าง คุณหนุ่ม-ฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณยุ้ยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ ทำหน้าที่ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ

ทว่า ไม่เพียงมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม คุณยุ้ยยังมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสูตรอาหารไทยผ่านการเนรมิต บ้านสุริยาศัย เรือนโบราณอายุเกือบร้อยปีของตระกูลบุนนาค ให้เป็นร้านอาหารไทยคอนเซปต์เก๋ใจกลางกรุง โดยนำเสนอเมนูไทยหลากยุค และอาหารไทยฟิวชั่นที่ได้รับการการันตีจาก Michelin Guide