Home > Hello Lists > ภารไดย ธีระธาดา

ภารไดย ธีระธาดา

CEO, hex 1011
353

ซีอีโอคนเก่งแห่ง บริษัท hex 1011 จำกัด บริษัทชั้นนำด้านบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ภาครัฐและธุรกิจข้ามชาติ มีประสบการณ์จากองค์กรใหญ่ๆ มากว่า 26 ปี คุณดุ๊ก-ภารไดย ธีระธาดา จึงเป็นอีกหนึ่ง Brand Strategist และ Top Management Coach & Mentor อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ถูกกล่าวถึงในวงการสร้างแบรนด์ รวมถึงในวงผู้บริหารและนักธุรกิจชั้นนำ ที่ผ่านมาเขาร่วมสร้างปรัชญา ‘EVERYONE MATTERS ทุกคนคือคนสำคัญ’ ให้กับธนาคารไทยเครดิต ซึ่งการได้ทำโครงการที่ชอบ และทุกธุรกิจที่ทำล้วนมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้เขาสามารถบาลานซ์ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน อีกด้านคุณดุ๊กเป็นรองประธานมูลนิธิพิทักษ์เด็กไทย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิบ้านเด็ก

Tags
HiList
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.