Home > Hello Lists > ปาวา นาคาศัย

ปาวา นาคาศัย

CEO & Creative Director
261

สาวเก๋สายแฟชั่น คุณเบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาฯ เป็นลูกสาวคนโตของคุณอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับคุณพรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณเบอร์ดี้ชื่นชอบด้านแฟชั่นจึงริเริ่มสร้างธุรกิจแบรนด์เครื่องประดับ Parva Collection แบรนด์เสื้อผ้า PARV Studio หลังจากผ่านช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 คุณเบอร์ดี้ปรับเปลี่ยนการออกแบบ และเน้นกลยุทธ์ออนไลน์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังนำกิจกรรมที่ชื่นชอบอย่างการดำน้ำ ฝึกฝนจนได้เป็น Dive Master Trainee นำมาเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์อีกหนึ่งธุรกิจอย่าง เรือสำหรับดำน้ำ Vanora Liveaboard

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.